<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Kursusmoduler

Kursusmoduler for voksne:

Bemærk: Det er muligt at vælge ét modul lørdag og ét modul søndag. De nævnte undervisningsmoduler afvikles sideløbende enten lørdag kl. 9-16.15 eller søndag kl. 9-12.

Lørdag 31/8:  

Modul 1:

  • Familiens trivsel med fokus på søskende til syge og/eller handicappede børn/unge” v. specialpædagogisk konsulent Malene Gerd, der siden 1999 har arbejdet med søskende pårørende i form af søskendekurser, foredrag og samtaleforløb til både børn og forældre. På modulet er der fokus på, hvordan det er at være søskende til et sygt og/eller handicappet barn og hvordan vi kommunikerer i familien. Hun har endvidere bidraget til formidling om søskendepårørende i dokumentarfilm, artikler, pjecer og portrætbogen ”Sondemad og flødeboller”.

 

Modul 2:

  • Hjertebørn i institution/skole m. fokus på kommunikation og gensidig forståelse”. På modulet/workshoppen vil I møde Charlotte Bredal, som har stor erfaring med syge børn i institution og skole. Derudover vil Flemming Selmer, der er far et ungt hjertebarn, fortælle om sine/familiens oplevelser, udfordringer mv. i forhold til samarbejdet/kommunikationen med institution og skole. Workshoppen holder to mål for øje. Det ene er forældres mulighed for at få fortalt og delt deres oplevelser med det som er vanskeligt i samarbejde med institution og skole, og blive hørt i dette. Det andet mål er at give forældre konkrete redskaber og viden med hjem, som de kan bruge i deres samarbejde med skole og institution.

 

Modul 3:

  • Når hjertebørn bliver voksne m. fokus på uddannelse, flytte hjemmefra, job og stifte familie”. Det er nu lykkedes os at få kontakt til to GUCH-sygeplejersker, der kommer og  fortæller, hvad de oplever i teamet i forhold til de hjerteunges tanker, bekymringer mv. i forhold til dagens tema. Derudover vil Katja, som er voksent hjertebarn, komme for at fortælle om sine erfaringer i forhold til det at gå fra ungt til voksent hjertebarn. Endelig vil Helle Meinhardt, som er mor til et voksent hjertebarn, fortælle om sine erfaringer, udfordringer, bekymringer m.v. i forhold det at være forælder til et hjertebarn, der bliver voksent og skal tage uddannelse mv.

Søndag 1/9:  

Modul 4:

 

  • “Ret, pligt og muligheder i familier med hjertesyge børn/unge m. fokus på kommune og skole, herunder syge-/supplerende undervisning, bisidderordning, lovstof og principafgørelse vedr. operation og sygedagpenge” v. Hjerteforeningens socialrådgiver Lene Eline Nielsen. Hensigten med dette oplæg er at give et overblik over nogle af de støttemuligheder, der kan komme i spil, når man har et barn med en hjertelidelse. De fleste forældre med hjertebørn oplever perioder, hvor der er brug for hjælp og støtte. Det kan være at der er meget fravær i skolen grundet operation og sygdom – hvilke muligheder er der for undervisning?
    Andre har brug at søge kompensation i form af tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter eller en hjælper i hjemmet. Oplægget vil bl.a. indeholde ovenstående emner, men vægtningen vil tage afsæt i deltagernes ønsker.

 

 

Modul 5:

    • Et mukkehjem? – scener fra et ægteskab, herefter oplæg om de 5 kærlighedssprog m. fokus på de udfordringer der kan være mellem de voksne i familier med hjertesyge børn/unge.  “Et mukkehjem” er et causerende dobbeltforedrag ved provst Jacob Køhn Andersen og sognepræst og specialist i sexologisk rådgivning Benedikte Vejlby Baggesgaard, som med reference til Bergman og Ibsen gengiver typiske situationer fra et hvilket som helst ægteskab. Der bliver kastet et kærligt og humoristisk blik på de faldgruber, de fleste af os oplever i den daglige trummerum. Herefter holder Benedikte Vejlby oplæg om de 5 kærlighedssprog med indlagte “summepauser.

 

Workshops for hhv. hjertebørn og søskende søndag 1/9:

Søndag 1/9 kl. 9-12 er der mulighed workshop for børn fra 9-17 år ”Har du det ligesom mig? – Når sygdom rykker ind i familien” v. rådgivere fra Hjerteforeningens rådgivningscentre.

“Kom og vær med i en workshop for hjertesyge børn eller søskende, hvor vi ved hjælp af forskellige kreative aktiviteter, giver mulighed for at tale sammen om stort som småt. Der kan være meget, der fylder, når man er i en familie med hjertesygdom.”  

På tilmeldingen skal påføres om børnene skal deltage i workshop søndag. Hvis børnene ikke ønsker at deltage i workshop, er der aktiviteter inde og ude med børnepasserne.