<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Midt

Regionsformand: Pia Møller Nielsen, Frejasvej 124, 7620 Lemvig. 2271 2424. BKformand-midt@hjerteforeningen.dk

Rikke Frost. Stenten 3, 8660 Skanderborg. rm1@hjertebarn.dk

 

 


Fredag 1. juni til søndag 3. juni 2018: Campingtur på DCU Mols v. Ebeltoft

Kære alle.

Vi har nu fået aftale med DCU Mols v. Ebeltoft om, at vi kan afholde campingtur for vores medlemmer i weekenden 1. – 3. juni 2018.

Vi har endnu ikke fastlagt detaljer i forhold til antal udlejningsenheder, pris mv., så hold jer orienteret her på siden.

 

Lørdag d. 1.4 2017 kl. 11 – 14.30 Familiedag i Skanderborg

Lørdag d. 1.4.2017 kl. 11 – ca. 14.30 afholdes familiedag på Morten Børup Skolen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg. Fokus er primært på det at være ny hjertebarnsfamilie, og der vil ud over et oplæg om overgange i hjertebarnets liv (fra hjem til dagpleje/vuggestue – til børnehave – til skole), være god tid til snak og erfaringsudveksling. For børnene er der mulighed for leg i skolens gymnastiksal eller på legepladsen. Tovholderne har hjertebørn i alderen 11-16 år, og deler gerne deres viden og erfaringer.  Der købes ind til frokost (inkl. drikkevarer), og alle hjælper til med det praktiske. Pris for medlemmer af Hjerteforeningens Børneklub: Voksne 20 kr. og børn 10 kr., som betales ved ankomst. Tilmelding skal ske til kontaktperson Rikke Frost rm1@hjertebarn.dk senest 25.3.2017 med angivelse af medlemsnummer, antal voksne og børn.

 

 Fredag d. 5.5. – søndag d. 7.5.2017 Campingtur på DCU Camping Hesselhus, Silkeborg

Hermed inviteres alle i Børneklubben til campingweekend nær Silkeborg på DCU Camping Hesselhus, Moselundvej 30, 8600 Silkeborg. Der vil være hytter og campingvogne, som tildeles til overnatning. Vi har kok med, som laver alle måltider, og vi spiser sammen. Tilmelding og betaling: Senest d. 1.4. 2017 til John Poulsen rm3@hjertebarn.dk Pris: For børn under 3 år: 50 Kr., øvrige deltagere: 100 Kr. pr. person. For familier, som medbringer egen campingvogn, udgør den samlede pris pr. campingvogn 100 kr. Det samlede beløb indbetales på konto: 9506 4576127022.  Dette dækker ophold, mad, rengøring, aktiviteter og drikkevarer under måltiderne. Øvrig forplejning kan købes på pladsen. Vi forventer igen i 2017 en dejlig oplevelse for både store og små. Der udsendes særskilt invitation med tilmeldingsskema pr brev til medlemmer i Region Midt, hvor deltagerantal samt nærmere oplysninger skal fremgå. Se også www.camping-hesselhus.dk. Skulle du mangle et tilmeldingsskema, kontakt: John S. Poulsen 29721490.

 

Søndag d. 6.8.2017 kl. 10.00 – 13.00  Brandmandsdag i Randers

Vi mødes kl. 10 på brandmændenes øvelsesområde, Langvang 1, 8930 Randers SØ, hvor vi går i gang med forskellige aktiviteter. Der vil stå et team af frivillige brandmænd klar til at lave sjov med os, og vi kommer til at køre med fuld udrykning. I år vil der være en overraskelse med masser af blå blink. Der er saft, kaffe og kage i løbet af dagen. Tilmelding senest d. 1.8 med antal og medlems-nummer på alle over 18 år til regionmidt@hjertebarn.dk senest d. 25.7.2016. Pris 10 kr. pr person, som betales ved ankomst. Kontaktperson: Vibeke Kjeldgaard 30627225.

 

Tirsdag d. 5.9.2017 Voksenaften i Skjern

Vi mødes hos Gerda & Tage Nielsen, Vestervænget 65, 6900 Skjern. Alle medlemmer, som er forældre eller pårørende til hjertesyge børn, inviteres til en aften med mulighed for at mødes og drøfte forskelligt. Deltagerne er selv med til at vælge, hvad man vil tage op – det kan være særlige emner i familien, forhold mellem hjertebarn og andre børn eller søskende, vores rolle som familiemedlemmer eller helt andre ting. Kontaktperson: Pia M. Nielsen 22712424. Med forbehold for, at det kan blive nødvendigt at ændre dato: Venligst tilmelding med antal senest d. 28.8.2017 til rm1@hjertebarn.dk

 

Søndag d. 3.12 2017. Jul i den Gamle By i Aarhus

Jul i Den gamle By i Aarhus, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C. Vi mødes til juleåbent, går rundt og ser nogle af de 75 gamle og nyere huse. Ankomsttidspunkt er valgfrit fra kl. 10, men kl. 12 – 13 mødes de, som vil, i huset ”Madkassen”, hvor man kan spise medbragt mad. Der kan også købes pølser, æbleskiver m.m. omkring i gaderne. Tilmelding og betaling: senest d. 21.11.2017 til regionmidt@hjertebarn.dk Husk at oplyse medlemsnummer, navn, postadresse og antal voksne og børn. Medlemspris: 60 kr. pr. voksen (fra 18 år), børn er gratis, som indbetales på konto: 9506 4576127022, så tilsender vi adgangsbevis i uge 48. Dette letter entréen se www.dengamleby.dk Kontaktperson: Dorte Rauff  61188597.

 

I øvrigt bemærk landsarrangementer:

Søndag d. 30.4. 2017   Landsindsamling i Hjerteforeningen   

Den 19.-21.5 2017       Højskole for store og små, Ishøj. Tilmelding senest d. 15.3.

Den 25. – 27.8. 2017    Familiekursus i Horsens (se bladet eller hjemmesiden marts). Tilmelding senest d. 15.5.